Bergknausen`s Era med Skuruberget`s- Max og Steppi 2003.